Hudba v Pezinku

Moyzesovo kvarteto, Ivan Koska, klavír (Schubert, Schumann, Varga)
Organizátor: OZ EUTERPA.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.

Plagát podujatia


Dátum:   25. 06. 2017, 20:00 h
Miesto:   Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk