Slávnostné otvorenie Akadémie tretieho veku

Školský rok 2017/2018.


Dátum:   13. 09. 2017, 16:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Andrea Pikusová, koordinátorka ATV; tel.: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk