Potopené duše

Potopené duše - beseda o slovenských poetkách I. polovice 20. storočia v spolupráci so spolkom Živena a s literárnou historičkou Andreou Bokníkovou


Dátum:   16. 01. 2018, 17.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk