PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:

 • Vyhotovenie informačných a pamätných tabúľ k štyrom projektom ISRMO
 • Rekonštrukcia časti pešej zóny na Potočnej ulici v Pezinku pri evanjelickom kostole
 • Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na Mestskom úrade


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 125 verejných obstarávaní:

 • Oznámenie - Dodávka a montáž elektrického kotla pre kuchyňu ZŠ Kupeckého 74
 • 09. 04. 2014 - 14. 04. 2014
 • Preventívna celoplošná deratizácia
 • 31. 03. 2014 - 03. 04. 2014
 • Kancelárske potreby pre Mesto Pezinok
 • 27. 03. 2014 - 01. 04. 2014
 • Zariadenia kuchýň a chemickej učebne na dvoch základných školách
 • 19. 03. 2014 - 01. 04. 2014
 • Psychologické vyšetrenie príslušníkov Mestskej polície Pezinok
 • 10. 03. 2014 - 14. 03. 2014
 • Výstrojné súčiastky - Mestská polícia Pezinok
 • 03. 03. 2014 - 07. 03. 2014
 • Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v objekte GFC Grinava
 • 24. 02. 2014 - 27. 02. 2014
 • Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ Bystrická 1
 • 17. 02. 2014 - 27. 02. 2014
 • Vykonanie prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
 • 14. 02. 2014 - 20. 02. 2014
 • Vykonanie revízií ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov
 • 14. 02. 2014 - 20. 02. 2014
 • Odstránenie závad z elektrorevízií, drobné elektroinštalačné práce
 • 14. 02. 2014 - 20. 02. 2014
 • Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
 • 13. 02. 2014 - 24. 02. 2014
 • Dodanie čistiacich potrieb pre MŠ Svätoplukova
 • 12. 02. 2014 - 19. 02. 2014
 • Výmena poškodených svetlíkov na ZŠ Na bielenisku
 • 12. 02. 2014 - 20. 02. 2014
 • Zateplenie časti fasády pod rímsami - ZŠ Na bielenisku
 • 12. 02. 2014 - 20. 02. 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9