PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:

 • Vypracovanie PD - Jednoduché pozemkové úpravy - cintorín Cajla


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 138 verejných obstarávaní:

 • Kontajnerové stanovištia - III. etapa 2014
 • 21. 07. 2014 - 28. 07. 2014
 • Čistiace potreby pre Mesto Pezinok
 • 03. 07. 2014 - 09. 07. 2014
 • Spevnená plocha na ulici Na bielenisku
 • 19. 06. 2014 - 02. 07. 2014
 • Spevnená plocha na ulici L. Novomeského
 • 19. 06. 2014 - 02. 07. 2014
 • Výkon správy budovy na ulici M. R. Štefánika 10 na roky 2014-2015
 • 16. 06. 2014 - 25. 06. 2014
 • Oprava dvoru ZOS Pezinok SO-01 - Spevnená betónová plocha
 • 11. 06. 2014 - 23. 06. 2014
 • Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia v areáli amfiteátru
 • 11. 06. 2014 - 23. 06. 2014
 • Rekonštrukcia šatní v telocvični ZŠ Fándlyho 11
 • 13. 05. 2014 - 20. 05. 2014
 • Rekonštrukcia chodníkov na ul. 1. mája a ul. Za hradbami
 • 13. 05. 2014 - 23. 05. 2014
 • Zateplenie ZŠ Na bielenisku v Pezinku
 • 28. 04. 2014 - 13. 05. 2014
 • Vyhotovenie informačných a pamätných tabúľ k štyrom projektom ISRMO
 • 16. 04. 2014 - 25. 04. 2014
 • Rekonštrukcia časti pešej zóny na Potočnej ulici v Pezinku pri evanjelickom kostole
 • 10. 04. 2014 - 25. 04. 2014
 • Oznámenie - Dodávka a montáž elektrického kotla pre kuchyňu ZŠ Kupeckého 74
 • 09. 04. 2014 - 14. 04. 2014
 • Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na Mestskom úrade
 • 03. 04. 2014 - 23. 04. 2014
 • Preventívna celoplošná deratizácia
 • 31. 03. 2014 - 03. 04. 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10