PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:

 • Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok (2017 - 2021)
 • Odber a zhodnocovanie komunálneho odpadu z rodinných domov (2017-2021)
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (2017-2021)


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 201 verejných obstarávaní:

 • Dodanie výzbrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície
 • 15. 02. 2017 - 22. 02. 2017
 • Uskutočnenie elektronickej aukcie na verejné obstarávanie a predaj majetku
 • 13. 02. 2017 - 21. 02. 2017
 • Digitálne záznamové zariadenie kamerového systému
 • 31. 01. 2017 - 07. 02. 2017
 • Vypracovanie PD kamerového systému na sídlisko Muškát a Juh
 • 31. 01. 2017 - 07. 02. 2017
 • Dodanie výstrojných súčastí (rovnošaty) pre príslušníkov Mestskej polície
 • 20. 01. 2017 - 26. 01. 2017
 • Prepravné služby prímestskej dopravy v Pezinku
 • 13. 12. 2016 - 19. 12. 2016
 • Oprava prasknutej fasády z dôvodu statickej chyby objektu na Silvánovej 7 - 21
 • 21. 10. 2016 - 02. 11. 2016
 • Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na III. NP MsÚ Pezinok
 • 05. 10. 2016 - 20. 10. 2016
 • Chodník na miestnom cintoríne Senecká ulica - udržiavacie práce
 • 04. 10. 2016 - 18. 10. 2016
 • Vybudovanie chodníka Majakovského - Malokarpatská
 • 27. 09. 2016 - 10. 10. 2016
 • Vypracovanie PD pre odvodnenie dažďovej vody na Silvánovej 7-21
 • 19. 09. 2016 - 29. 09. 2016
 • Výmena 14 ks drevených okien na ZUŠ E. Suchoňa
 • 14. 07. 2016 - 25. 07. 2016
 • Posúdenie zdravotného stavu a stability 107 stromov
 • 23. 06. 2016 - 15. 07. 2016
 • Chodník a betónové plochy MŠ Holubyho 49 - udržiavacie práce
 • 17. 06. 2016 - 28. 06. 2016
 • Terasy MŠ Za hradbami 1 - udržiavacie práce
 • 17. 06. 2016 - 28. 06. 2016
  « Späť 1 2 3 4 5 ... 14 Ďalej »