PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 149 verejných obstarávaní:

 • Zapezpečenie servisu a údržby kopírovacieho zariadenia Canon IR 2016
 • 09. 01. 2015 - 14. 01. 2015
 • Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
 • 28. 11. 2014 - 09. 12. 2014
 • Prepravné služby prímestskej dopravy v Pezinku
 • 26. 11. 2014 - 05. 12. 2014
 • Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
 • 05. 11. 2014 - 13. 11. 2014
 • ISS - Údržba a servis pre Mesto Pezinok
 • 29. 10. 2014 - 13. 11. 2014
 • Ohňostroj v Pezinku 2015 - 2016
 • 27. 10. 2014 - 12. 11. 2014
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Mesto Pezinok
 • 27. 10. 2014 - 30. 10. 2014
 • Prieskum na vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení a spotrebičov
 • 24. 09. 2014 - 01. 10. 2014
 • Zabezpečenie servisnej organizácie na servis kotlov
 • 24. 09. 2014 - 01. 10. 2014
 • Originálne a repasované náplne do tlačiarní a kopírok pre Mesto Pezinok
 • 08. 09. 2014 - 15. 09. 2014
 • Vypracovanie PD - Jednoduché pozemkové úpravy - cintorín Cajla
 • 25. 08. 2014 - 15. 09. 2014
 • Kontajnerové stanovištia - III. etapa 2014
 • 21. 07. 2014 - 28. 07. 2014
 • Čistiace potreby pre Mesto Pezinok
 • 03. 07. 2014 - 09. 07. 2014
 • Spevnená plocha na ulici Na bielenisku
 • 19. 06. 2014 - 02. 07. 2014
 • Spevnená plocha na ulici L. Novomeského
 • 19. 06. 2014 - 02. 07. 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10