PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:

 • Vypracovanie PD pre odvodnenie dažďovej vody na Silvánovej 7-21


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 190 verejných obstarávaní:

 • Výmena 14 ks drevených okien na ZUŠ E. Suchoňa
 • 14. 07. 2016 - 25. 07. 2016
 • Posúdenie zdravotného stavu a stability 107 stromov
 • 23. 06. 2016 - 15. 07. 2016
 • Chodník a betónové plochy MŠ Holubyho 49 - udržiavacie práce
 • 17. 06. 2016 - 28. 06. 2016
 • Terasy MŠ Za hradbami 1 - udržiavacie práce
 • 17. 06. 2016 - 28. 06. 2016
 • Rekonštrukcia átria ZŠ Jána Kupeckého
 • 10. 06. 2016 - 24. 06. 2016
 • Zabezpečenie navigačných tabúľ zosnulých s databázou hrobových miest
 • 07. 06. 2016 - 15. 06. 2016
 • Modernizácia okien na ZŠ Fándlyho
 • 06. 06. 2016 - 04. 07. 2016
 • Chodník Na bielenisku - udržiavacie práce
 • 03. 06. 2016 - 16. 06. 2016
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovisko na ulici Obrancov mieru
 • 02. 06. 2016 - 17. 06. 2016
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkoviská v lokalite Starý dvor
 • 02. 06. 2016 - 17. 06. 2016
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník Majakovského - Malokarpatská
 • 02. 06. 2016 - 17. 06. 2016
 • Výkon správy budovy na ulici M. R. Štefánika 10 na roky 2016-2018
 • 31. 05. 2016 - 09. 06. 2016
 • Chodník ul. Cajlanská - L. Novomeského Pezinok - udržiavacie práce
 • 09. 05. 2016 - 17. 05. 2016
 • Rekonštrukcia chodníka na Moyzesovej ulici
 • 22. 04. 2016 - 02. 05. 2016
 • Bezpečnostný monitorovací systém - Základná škola Fándlyho
 • 21. 04. 2016 - 27. 04. 2016
  « Späť 1 2 3 4 5 ... 13 Ďalej »