PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:

 • Posúdenie zdravotného stavu a stability 28 ks stromov


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 164 verejných obstarávaní:

 • Pracovná zdravotná služba
 • 18. 01. 2016 - 05. 02. 2016
 • Terénne práce použitím stroja UDS
 • 22. 12. 2015 - 20. 01. 2016
 • Prepravné služby prímestskej dopravy v Pezinku
 • 15. 12. 2015 - 22. 12. 2015
 • Príprava a dovoz stravy pre denný stacionár v Pezinku na rok 2016
 • 03. 11. 2015 - 18. 11. 2015
 • Tlačový systém MsÚ Pezinok
 • 14. 10. 2015 - 09. 11. 2015
 • IP sledovací systém mesta Pezinok - sídlisko Sever, II. etapa
 • 20. 07. 2015 - 24. 07. 2015
 • Elektronická aukcia na verejné obstarávanie a predaj majetku na roky 2015-2016
 • 08. 05. 2015 - 15. 05. 2015
 • Obstaranie projektu Modernizácia, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia
 • 13. 04. 2015 - 05. 05. 2015
 • Nákup pamätných medailí mesta Pezinok (oprava)
 • 09. 04. 2015 - 17. 04. 2015
 • Nákup pamätných medailí mesta Pezinok
 • 08. 04. 2015 - 15. 04. 2015
 • Odstránenie nedostatkov z elektrorevízií, drobné elektroinštalačné práce
 • 24. 02. 2015 - 27. 02. 2015
 • Vykonanie revízií ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov
 • 24. 02. 2015 - 27. 02. 2015
 • Vykonanie prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
 • 24. 02. 2015 - 27. 02. 2015
 • Preventívna celoplošná deratizácia
 • 20. 02. 2015 - 27. 02. 2015
 • Pracovná zdravotná služba
 • 28. 01. 2015 - 06. 02. 2015
  « Späť 1 2 3 4 5 ... 11 Ďalej »