Daňový úrad

Sídlo:
Moyzesova ul. č. 2, 902 01 Pezinok
tel.:  033/648 44 03
fax:  033/641 29 24
e-mail:  du.pk@ba.drsr.sk
web:  www.drsr.sk
Fotografia úradu
Úradné hodiny (podateľňa)
pondelok: 8.00 - 16.00 hod.
utorok: 8.00 - 16.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
piatok: 8.00 - 14.00 hod.

Pracoviská
Oddelenie vymeriavacie - fyzické osoby 033/648 44 06, 033/648 44 21
Oddelenie vymeriavacie - právnické osoby 033/648 45 01, 033/648 45 06
Oddelenie vymeriavacie - závislá činnosť 033/648 45 15, 033/648 45 07
Oddelenie registrácie 033/648 44 16, 033/648 44 26
Podateľňa 033/648 44 24, 033/648 44 25, 033/648 44 19

Kompetencie
  • vykonáva správu daní podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;
    bližšie informácie na www.drsr.sk