Hasiči

Sídlo:
Hasičská ul. 4 (predtým Suvorovova 1), 902 01 Pezinok
tel.:  150 - tiesňové volanie
 033/640 30 62 (operačné stredisko)
 033/640 21 74 (riaditeľ)
 033/640 18 68 (sekretariát riaditeľa)
 033/640 18 51 (oddelenie požiarnej prevencie)
 033/640 29 41 (oddelenie prevádzkovo-technické)
fax:  033/640 18 68
e-mail:  emil.motovsky@minv.sk (riaditeľ OR HaZZ)
 vladimir.bartos@minv.sk (vedúci oddelenia OPT)
web:  http://www.minv.sk
Úradné hodiny
pondelok - piatok 7.30 - 11.00 a 11.30 - 15.00 hod.

Kompetencie
  • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku má územnú pôsobnosť pre okresy Pezinok a Senec
  • Informácie o činnosti OR HaZZ v Pezinku nájdete na internetovej stránke www.minv.sk