Mestská poliklinika


Mestská poliklinika

Kontakt:
Mestská poliklinika
Hollého 2
902 01 Pezinok
Telefón: 033/641 24 44, 45, 46
               033/641 35 36 (lekárska služba prvej pomoci)
E-mail:  darina.nitrayova@pmspezinok.sk
Web:     www.pmspezinok.sk

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo založilo obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Pezinok pod názvom Mestské zdravotnícke stredisko, s. r. o. (od novembra 2009 Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.), ktorej hlavným predmetom činnosti je prenájom nebytových priestorov neštátnym lekárom. Každý lekár v prenajatých priestoroch prevádzkuje ambulanciu na základe licencie pridelenej Lekárskou komorou a povolenia na prevádzku činnosti, v tom ktorom odbore, ktoré vydáva v rámci svojej kompetencie Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
 


OZNAM:
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36366277, Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel: s.r.o., vložka č. 40920/B, ako správca budov Mestskej polikliniky ponúka na prenájom nebytové priestory vhodné najmä pre zdravotnícke činnosti.
Cena nájmu za 1 m2 / rok je 47,42 € bez DPH.
Uprednostníme odbornosti, ktoré sú žiadané z hľadiska potrieb občanov (pacientov) Mesta Pezinok (všeobecný lekár pre dospelých, urológ, alergológ –imunológ , gastroenterológ, cievny lekár, chirurg - traumatológ, internista, ortopéd, stomatológ, neurológ, psychiater, kardiológ).

Konatelia spoločnosti

Kontakt:
Ing. Juraj Pátek – konateľ a riaditeľ, tel./fax: 033/641 34 49, mobil: 0908 350 671, 0903 724 542, e-mail: juraj.patek@pmspezinok.sk
Ing. Darina Nitrayová – ekonómka, tel.: 033/641 38 34, mobil: 0905 480 339, e-mail: darina.nitrayova@pmspezinok.skBližšie informácie: