Poslanci MsZ

Poslanci Mestského zastupiteľstva zvolení pre volebné obdobie 2014 - 2018:

Poslanec Adresa: Telefón: E-mail:
Volebný obvod č. 1
  1. Ing. Juraj Pátek Trnavská 22, Pezinok 0903 724 542 juraj.patek@pezinok.sk
  2. MUDr. Marián Pátek, MPH Silvánová 27, Pezinok 0903 453 303 marian.patek@pezinok.sk
  3. Mgr. Kvetoslava Štrbová Moyzesova 8, Pezinok 0905 264 228 kvetoslava.strbova@pezinok.sk
  4. Ing. Marián Šipoš SNP 17, Pezinok 0905 510 988 marian.sipos@pezinok.sk
  5. MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH M. R. Štefánika 3, Pezinok 0903 461 083, 0915 798 572 richard.demovic@pezinok.sk
  6. Mgr. Adam Solga, PhD. M. R. Štefánika 24, Pezinok 0907 704 543 adam.solga@pezinok.sk
  7. Ing. arch. Igor Hianik Záhradná 5 0948 170 784 igor.hianik@pezinok.sk
Volebný obvod č. 2
  1. Ľubomír Čech Cajlanská 206, Pezinok 0905 936 088 lubomir.cech@pezinok.sk
  2. Viktória Tahotná Cajlanská 89, Pezinok 0903 460 295, 033/640 48 00 viktoria.tahotna@pezinok.sk
Volebný obvod č. 3
1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Svätoplukova 18, Pezinok 0905 722 386 rene.bilik@pezinok.sk
2. Prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. Svätoplukova 17, Pezinok 0903 461 734, 033/640 21 30 pavol.alexy@pezinok.sk
3. Ing. Miloš Andel Muškátová 28, Pezinok 0917 612 332 milos.andel@pezinok.sk
4. Dipl. Ing. Milan Čech Kupeckého 81, Pezinok 0903 779 375 milan.cech@pezinok.sk
5. Gabriel Guštafík Svätoplukova 27, Pezinok 0904 108 586, 033/640 44 75 gabriel.gustafik@pezinok.sk
6. Mgr. Božena Mizerová Cajlanská 33, Pezinok 0911 776 802 bozena.mizerova@pezinok.sk
7. PhDr. Milan Grell Štúrova 57, Pezinok 0905 726 111, 033/642 12 73 milan.grell@pezinok.sk
Volebný obvod č. 4
1. Ing. Jozef Chynoranský Na bielenisku 32, Pezinok 0903 421 544 jozef.chynoransky@pezinok.sk
2. Mgr. Elena Jurčíková Bernolákova 46, Pezinok 0905 591 112, 033/644 37 79 elena.jurcikova@pezinok.sk
3. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. Majakovského 3, Pezinok 0905 634 566 elena.zarska@pezinok.sk
4. František Féder Farská 7, Pezinok 0905 342 261 frantisek.feder@pezinok.sk
5. Ing. Ján Čech Obrancov mieru 20, Pezinok 0905 971 308 jan.cech@pezinok.sk
6. Mgr. Tomáš Pitoňák Za koníčkom 5, Pezinok 0905 273 042 tomas.pitonak@pezinok.sk
7. Mgr. Jozef Mikláš Bystrická 16, Pezinok 0903 231 321 jozef.miklas@pezinok.sk
Volebný obvod č. 5
1. Drahomír Šmahovský Štúrova 30, Pezinok 0905 903 698 drahomir.smahovsky@pezinok.sk
2. Mgr. Roman Šmahovský Štúrova 32, Pezinok 0903 251 556 roman.smahovsky@pezinok.sk


Dňa 15. 4. 2015 sa Peter Wittgrúber vzdal poslaneckého mandátu.
Dńa 11. 6. 2015 sa Ing. Michal Svátek, PhD. vzdal poslaneckého mandátu.