Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zámer - Bytové domy Muškát II - II. etapa
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 10. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní: Bytový dom 4,5 na Sasinkovej
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Bernolákovej 92
•  Rozhodnutie - Výmena výťahov a opravy v bytovom dome na Suvorovovej 47-48
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na Rulandskej 4
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Štefan Fraštio
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patrik Fraštio
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 30. 09. 2018
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj parcely v areáli Drevony
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov v areáli Drevony
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2742 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ Centra voľného času 10. 07. 2018 - 17. 08. 2018
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 26. 06. 2018 - 31. 08. 2018
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Oznámenie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 05. 10. 2018 - 20. 10. 2018
•  Oznámenie - Predstavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 05. 10. 2018 - 20. 10. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - 153 rodinných domov a 8 bytových domov, Dubový vŕšok 04. 10. 2018 - 19. 10. 2018
•  Oznámenie - NN káblový rozvod na Šancovej ul. 02. 10. 2018 - 17. 10. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie) 02. 10. 2018 - 17. 10. 2018
•  Oznámenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 01. 10. 2018 - 16. 10. 2018
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Svätoplukovej 33 01. 10. 2018 - 16. 10. 2018
•  Rozhodnutie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK 27. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Business park P1 - Pezinok 27. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Plán sprístupňovania banských diel na múzejné a iné účely 27. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu na Gorkého 18 26. 09. 2018 - 11. 10. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Slávka Trajanová 20. 09. 2018 - 05. 10. 2018
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania 18. 09. 2018 - 24. 09. 2018
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na Šancovej č. 18-22 18. 09. 2018 - 03. 10. 2018
•  Oznámenie - Polyfunkčný objekt na Tehelnej 1 18. 09. 2018 - 03. 10. 2018
•  Voľné pracovné miesto - Referent Stavebného úradu 12. 09. 2018 - 12. 10. 2018
« Späť 1 2 3 4 5 ... 138 Ďalej »