Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Odstúpenie spisového materiálu - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok
•  Stavebné povolenie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91
•  Oznámenie MK SR - Pamiatková zóna Pezinok
•  Rozhodnutie SIŽP - Prevádzka na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním
•  Oznámenie - Nadstavba a obnova bytového domu na Muškátovej 1-3
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Bodiš
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Danica Pitvorová
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v bytovom dome na Svätoplukovej 33-37
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v bytovom dome na Suvorovovej 47-48
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 2/2018 - 6/2018
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 04. 2018
•  Zápis detí do materských škôl, podmienky na prijatie dieťaťa na školský rok 2018/2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2594 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 06. 04. 2018 - 21. 04. 2018
•  Oznámenie - BA_Pezinok, rek. TS 52-07,08 - ul. 1. mája, Fraňa Kráľa, Komenského 05. 04. 2018 - 20. 04. 2018
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 03. 2018 03. 04. 2018 - 18. 04. 2018
•  OÚ Senec - Prerušenie konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva 29. 03. 2018 - 13. 04. 2018
•  Rozhodnutie - Dubový vŕšok - 153 rodinných domov a 8 bytových domov 29. 03. 2018 - 13. 04. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba 7 rodinných domov na ul. gen. Viesta (rozvody) 29. 03. 2018 - 13. 04. 2018
•  Oznámenie - Rozšírenie vozovky a chodník na Trnavskej ulici 28. 03. 2018 - 12. 04. 2018
•  Oznámenie - Modernizácia bytového domu L. Novomeského 44-48 27. 03. 2018 - 11. 04. 2018
•  Stavebné povolenie - Chodník Limbašská cesta - Pezinok 27. 03. 2018 - 11. 04. 2018
•  Okresný úrad: Správa o hodnotení - Územný plán obce Vinosady 21. 03. 2018 - 05. 04. 2018
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5280/1, 5280/8 21. 03. 2018 - 05. 04. 2018
•  Oznámenie - Novostavba rodinných domov na Sládkovičovej ulici 20. 03. 2018 - 04. 04. 2018
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Za hradbami 10-15 16. 03. 2018 - 31. 03. 2018
•  Stavebné povolenie - Bytový komplex Silvanium E,F - zmena účelu časti stavby 16. 03. 2018 - 31. 03. 2018
•  Voľné nebytové priestory Mesta Pezinok 16. 03. 2018 - 10. 04. 2018
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - LIDL Pezinok - prístavba pekárne 15. 03. 2018 - 30. 03. 2018
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 logií v bytovom dome Za hradbami 16-21 14. 03. 2018 - 29. 03. 2018
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Suvorovovej 47 13. 03. 2018 - 28. 03. 2018
« Späť 1 2 3 4 5 ... 130 Ďalej »