Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Voľné pracovné miesto - Sociálny pracovník v Nocľahárni
•  Voľné pracovné miesto - Sociálny pracovník v zariadeniach sociálnych služieb
•  Oznámenie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Oznámenie - Odstránenie stavby - Šatne s tribúnou na Mladoboleslavskej 11
•  Oznámenie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91
•  Oznámenie - Chodník na Svätoplukovej ulici č. 2-6
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 5. 10. a 7. 12. 2017
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)
•  Verejné prerokovanie - Program odpadového hospodárstva kraja 2016-2020
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2017
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Správa o hodnotení - Program odpadového hospodárstva kraja 2016-2020
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľnosti na Holubyho 23

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2519 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Oznámenie - Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel 29. 12. 2017 - 13. 01. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zámocké vinárstvo, Mladoboleslavská 5 28. 12. 2017 - 12. 01. 2018
•  Oznámenie - Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu odpadových palív 28. 12. 2017 - 12. 01. 2018
•  Rozhodnutie - Prístrešok pre stáčanie autocisterien, Glejovka 19. 12. 2017 - 03. 01. 2018
•  Rozhodnutie - Predajňa LIDL Pezinok - prístavba pekárne 19. 12. 2017 - 03. 01. 2018
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Viničnianska cesta 14. 12. 2017 - 08. 01. 2018
•  Výsledok vybavenia petície za oživenie nočného života v Pezinku 14. 12. 2017 - 29. 12. 2017
•  Oznámenie - Zosilňovacie vedenie NN - Sládkovičova, Mýtna, Sama Chalúpku 13. 12. 2017 - 28. 12. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Novomeského 40 12. 12. 2017 - 27. 12. 2017
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Haldusk, s. r. o. 05. 12. 2017 - 20. 12. 2017
•  Rozhodnutie OÚ - Kaviareň v bytovom dome na Silvánovej 27 05. 12. 2017 - 20. 12. 2017
•  Stavebné povolenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 05. 12. 2017 - 20. 12. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu na Novomeského 28-34 30. 11. 2017 - 15. 12. 2017
•  Oznámenie - Bytový dom na Muškátovej ulici, komunikácie a spevnené plochy 29. 11. 2017 - 14. 12. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach 28. 11. 2017 - 13. 12. 2017
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 17/2017, 18/2017 a 19/2017 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 126 Ďalej »