Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie - Zateplenie bytového domu na Šancovej ul. č. 18-22
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Gorkého 18
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na Svätojurskej ulici
•  Oznámenie - Vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Krížna 6-85
•  Výberové konanie - Riaditeľ Centra voľného času
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 30. 06. 2018
•  Oznámenie - Územný plán obce Viničné, Zmeny a doplnky č. 1/2018
•  Oprava chyby v opisovaní: BA-Pezinok, rek. TS 52-07, 08, NNK, TS, VNK
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov v lokalite Bratislavská ul.
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2668 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Bytový dom 4 a 5 na Sasinkovej ulici 29. 06. 2018 - 14. 07. 2018
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Bytový dom 4 a 5 na Sasinkovej ulici (žiadosť) 29. 06. 2018 - 14. 07. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 29. 06. 2018 - 14. 07. 2018
•  Oznámenie OÚ - Správa o doterajšom hospodárení v lesnom celku ML Pezinok (2) 29. 06. 2018 - 14. 07. 2018
•  Rozhodnutie - Nadstavba bytového domu na Muškátovej 1-3 28. 06. 2018 - 13. 07. 2018
•  Oznámenie OÚ - Správa o doterajšom hospodárení v lesnom celku ML Pezinok 26. 06. 2018 - 11. 07. 2018
•  Oznámenie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník - predĺženie lehoty 26. 06. 2018 - 11. 07. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia bytového domu na L. Novomeského 44-48 26. 06. 2018 - 11. 07. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba 7 rodinných domov na ul. gen. Viesta 25. 06. 2018 - 10. 07. 2018
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice, Svätý Jur 21. 06. 2018 - 06. 07. 2018
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov UO02626 19. 06. 2018 - 04. 07. 2018
•  Oznámenie OÚ - Správa o doterajšom hospodárení v lesnom celku Martinský háj 15. 06. 2018 - 30. 06. 2018
•  Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR - Vyhlásenie pamiatkovej zóny Pezinok 15. 06. 2018 - 30. 06. 2018
•  Oznámenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 15. 06. 2018 - 30. 06. 2018
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 06. 2018 13. 06. 2018 - 21. 06. 2018
•  Rozhodnutie SIŽP - Pezinské tehelne - Paneláreň 12. 06. 2018 - 27. 06. 2018
•  Plán sprístupňovania starých banských diel na múzejné a iné účely 12. 06. 2018 - 27. 06. 2018
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy 3 výťahov na Svätoplukovej 33-37 11. 06. 2018 - 26. 06. 2018
« Späť 1 2 3 4 5 ... 134 Ďalej »