Úradná tabuľa

Aktuálne výberové konania: Zobrazené:Staršie výberové konania:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 74 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Výberové konanie - Riaditeľ základnej školy s materskou školou, Orešie 3 30. 03. 2017 - 24. 04. 2017
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 16. 03. 2017 - 28. 06. 2017
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 20. 02. 2017 - 13. 03. 2017
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 12. 01. 2017 - 13. 02. 2017
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 05. 12. 2016 - 09. 01. 2017
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 08. 11. 2016 - 28. 11. 2016
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 06. 10. 2016 - 07. 11. 2016
•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok 24. 05. 2016 - 08. 06. 2016
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 07. 04. 2016 - 25. 04. 2016
•  Výberové konanie - Riaditeľ Základnej školy Jána Kupeckého 10. 03. 2016 - 19. 04. 2016
•  Výberové konanie - Riaditeľ Základnej školy Na bielenisku 10. 03. 2016 - 19. 04. 2016
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ 10. 11. 2015 - 07. 12. 2015
•  Výberové konanie - Vedúci strediska správy športových zariadení v MPS 13. 10. 2015 - 12. 11. 2015
•  Výberové konanie - Riaditeľ Základnej školy na Fándlyho 11 08. 04. 2015 - 22. 05. 2015
•  Výberové konanie - Riaditeľ Materskej školy na ul. Za hradbami 1 08. 04. 2015 - 29. 04. 2015
•  Výberové konanie - Vedúci školskej jedálne na MŠ Vajanského 16 08. 04. 2015 - 20. 04. 2015
•  Výberové konanie - Právnik na Mestskom úrade v Pezinku 24. 03. 2015 - 30. 04. 2015
•  Výberové konanie - Riaditeľ základnej školy s materskou školou Orešie 12. 05. 2014 - 05. 06. 2014
•  Výberové konanie - Riaditeľ materskej školy 02. 04. 2014 - 30. 04. 2014
1 2 3 4