Program Pezinského kultúrneho centra

 
 •   3. 3.
(piatok) o 14.00 h v Spoločenskej sále
VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV
Organizátor: Jednota dôchodcov – MO Pezinok.
 •   4. 3.
(sobota) o 14.00 h v priestoroch Domu kultúry
FAREBNÁ INDIA
Prednáška, joga, vernisáž výstavy, premietanie filmu, indické tance.
Podujatie pod záštitou J. E. veľvyslanca Indickej republiky v SR a primátora mesta Pezinok.
V rámci programu :
16.00 - vernisáž výstavy fotografií: Ľubomír Činčura a Richard Kay Kardhordo.
Trvanie  výstavy: 4. 3. 2017 - 3. 4. 2017.
Organizátori: India klub, PKC.
 •   8. 3.
(streda) o 16.00 h v Salóniku
OSLAVA MDŽ
Len pre členky ÚŽ – MO Pezinok.
Organizátor: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.
 •   9. 3.
(štvrtok) o 15.00 h v Malej sále
JARNÝ REZ OVOCNÝCH STROMOV
Diskusné posedenie a praktické ukážky s  Dr.h.c. Prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., významným slovenským pomológom pre účastníkov ATV i verejnosť.
Hlavný garant: MsÚ Pezinok.
 • 10. 3.
(piatok) o 19.00 h v Malej sále
VENOVANÉ ŽENÁM
Hudobno - literárne pásmo v réžii Juraja Hanulíka.
Účinkujú.  Ivana Poláčková, Eva Rosenberger ml., Mária  Gašparovičová a Michael Vrzala.
Hlavný garant: OZ CRESCENDO.
 • 11. - 12. 3.
(sobota - nedeľa) vo všetkých priestoroch Domu kultúry
ORBIS HARMONIAE
Dni zdravého života – XVIII. ročník.
Hlavný garant: Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jiří Vitáloš.
Podrobný  program bude uvedený na plagátoch.
 • 12. 3.
(nedeľa) o 16.00 h vo Veľkej sále
AHOJ ROZPRÁVKA
Dnes: KRÁĽ ŠAŠO.
Účinkuje: Theatre Fortissimo Trenčín.
Pokračovanie cyklu  rozprávok s detskou  súťažou.
 • 16. 3.
(štvrtok) o 15.00 h v Malej sále
AKO NAŠTARTOVAŤ SVOJU PAMÄŤ
Prednáška a diskusia venovaná X. ročnílku  akcie "Týždeň mozgu" (13. 3. - 19. 3.) s Ing. Silviou Valovičovou pre účastníkov ATV i verejnosť.
Hlavný garant: MsÚ Pezinok.
 • 17. - 18. 3.
(piatok - sobota) v Malej sále, Veľkej sále a Spoločenskej sále
PAFF – PEZINSKÝ AMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL
XIII. ročník.
Podrobný program bude uvedený na plagátoch.
Organizátori: OZ Kinečko a P.D.F.
 • 20. 3.
(pondelok) o 17.00 h vo Veľkej sále
SMEJKO A TANCULIENKA
Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov – čmelka Smejka a lienky Tanculienky. PRENÁJOM – predaj len cez www.ticketportal.sk.
 • 21. 3.
(utorok) o 10.00 a 12.00 h vo Veľkej sále
SVET OKOLO NÁS
Kultúrno-vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ a SŠ.
Školský rok 2016/2017:  PERU - štyri strany sveta.
Hlavný garant: CREA-EDU Martin.
 • 21. 3.
(utorok) o 19.00 h v Malej sále
OKO ZA OKO
Napínavá komédia  s prvkami renesancie i súčasného divadla.
Inscenácia bola okrem domácich javísk s veľkým úspechom uvedená aj vo Francúzsku na SHAKESPEARE FESTIVAL 2010 v Tournon-sur-Rhône.
Autor: William Shakespeare.
Réžia: Peter Weinciller.
Účinkuje: Teatro COLORATO  Bratislava.
Predstavenie uvádzame v cykle „Malé, ale milé“.
 • 22. 3.
(streda) o 9.00 h vo Veľkej sále
NAJMENŠÍ FESTIVAL
Prehliadka tvorivosti detí MŠ.
 • 25. 3.
(sobota) o 9.30 h v Spoločenskej sále
OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM  MARIÁŠI
Organizátor: Mariášový klub Pezinok.
 • 26. 3.
(nedeľa) o 15.00 h v Malej sále
HA-MLS-NOS – JOŽKOVE SMIECHOTY - II. ročník
Súťaž ľudových rozprávačov ako spomienka na Jozefa HAnúska, Milana MLSnu, Jozefa NOSála.
Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, PKC.
 • 30. 3.
(štvrtok) o 18.00 h v Spoločenskej sále
JARNÝ KONCERT ZUŠ
Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
 • 31. 3.
(piatok) o 19.00 h vo Veľkej sále a Spoločenskej sále
DEŇ UČITEĽOV
Kultúrny program a ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok.
Divadelné predstavenie a spoločenské posedenie.
Dnes: DÁMSKA ŠATŇA - predstavenie DAB Nitra.
Hlavný garant: MsÚ Pezinok a PKC.
Pre verejnosť nepredajné.

VÝSTAVY:
 • 4. 3. - 3. 4.
TVÁR INDIE
Výstava fotografií Ľubomíra Činčuru a Richarda Kaya Kardhordo.

 

Pezinské kultúrne centrum
033/641 20 93, 033/641 39 49
e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk