Obyvateľstvo

V meste Pezinok žije (k 31. 12. 2013) 23 861 obyvateľov, z toho priližne 51,5% žien a 48,5% mužov.
Približne 23% obyvateľov je v predproduktívnom veku, 63% v produktívnom a 14% v poproduktívnom. Z hľadiska národnostnej štruktúry je zloženie obyvateľov nasledovné:

97% občanov má slovenskú národnosť, 1,3% českú a moravskú, 0,6% maďarskú, zvyšných 1,1% rusínsku, ukrajinskú, nemeckú, poľskú, ruskú, rómsku a bulharskú.

Vývoj počtu obyvateľov:
Graf vývoju počtu obyvateľov


Demografický prehľad počtu obyvateľov:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Narodenie 205 188 190 188 183 174 174 203 201 252 207 238 263 254 267 263 326 270 324
Prisťahovanie 360 350 376 302 333 378 423 326 412 465 494  536 509 457 582 457 547 649 628
Odsťahovanie 343 374 402 311 312 353 430 367 365 373 493  311 471 385 421 438 436 424 484
Úmrtie 178 163 154 155 175 153 162 183 170 155 166  178 175 166 184 173 163 161 197
K 31. 12. 21 713 21 770 21 819 21 838 21 865 21 892 21 897 21 876 21 954 22 143 22 185 22 470 22 616 22 776 23 044 23 153 23 427 23 761 24 070