Navrhnutá zmena organizácie dopravy na ulici SNP

Táto informácia bola publikovaná od 21. 08. 2017 do 21. 09. 2017

Vážení obyvatelia,Križovatka ulíc SNP, Bernolákova a Zigmundíkova
na základe podnetov vodičov jazdiacich po miestnej komunikácii SNP do križovatky s miestnou komunikáciou Bernolákova upozorňujúcich na nepriaznivú dopravnú situáciu zapríčinenú nedostatočným rozhľadom v križovatke z dôvodu nutnosti dávania prednosti v jazde a na základe odporúčania Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Pezinku
predkladáme návrh na zmenu organizácie dopravy, na vyznačenie miestnej komunikácie ul. SNP v celej dĺžke ako hlavná cesta.
 

V tejto súvislosti vyzývame zainteresovanú verejnosť k vyjadreniu sa k prezentovanému návrhu.
Svoj názor môžete vyjadriť zahlasovaním v ankete na úvodnej stránke www.pezinok.sk.
 

Návrh zmeny organizácie dopravy na križovatke ulíc SNP, Bernolákova a Zigmundíkova