Verejné zhromaždenie nenahlásili včas

Táto informácia bola publikovaná od 08. 09. 2017 do 17. 09. 2017

Už takmer dva týždne je na sociálnych sieťach zverejnená nepravdivá informácia o likvidácii tzv. nočného života v meste, spôsobená údajným obmedzením prevádzkového času po 22.00 hod. niektorým prevádzkam. Hneď na začiatku treba poukázať na to, že všetky prevádzkové časy v meste vychádzajú z platného Všeobecne záväzného nariadenia schváleného poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku v júni tohto roka.

Iniciátori nepravdivých informácii zvaľujú vinu za údajný, pre nich neprijateľný, stav na primátora mesta a nezriedka ho vulgárne napádajú a urážajú. Dokonca zverejnili, že na  piatok 8. septembra chystajú protestné verejné zhromaždenie pred budovou Mestského úradu. Politický rozmer sa protestu snažia dodať politickí aktivisti angažujúci sa v prospech konkrétnych kandidátov pred voľbami do VÚC.

Oznámenie o konaní zhromaždenia je v rozpore s platnou legislatívou. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve jasne stanovuje, že organizátor verejného zhromaždenia je povinný nahlásiť mestu zhromaždenie minimálne päť dní pred konaním zhromaždenia. Mesto následne túto skutočnosť oznámi Policajnému zboru Slovenskej republiky. Organizátori, či skôr organizátorky, z ktorých jedna vôbec v Pezinku nebýva, túto zákonom stanovenú povinnosť nesplnili v zákonom stanovenej lehote, keďže ohlásili konanie zhromaždenia až vo štvrtok 7. septembra popoludní (14.45 hod.) a dostali tak príslušné orgány do časovej tiesne. Jedna z troch organizátoriek pritom uviedla v žiadosti neexistujúcu adresu v Šenkviciach.

Organizátori rovnako doteraz nepredložili ani svoje požiadavky, ktoré formulovali na sociálnych sieťach a mnohé sa netýkajú prevádzkovej doby. Primátor Oliver Solga pritom už pred vyše týždňom verejne deklaroval ochotu osobne sa stretnúť s organizátormi akcie a vyjasniť si situáciu.

Účelom zhromaždenia podľa organizátorov je „Nočný a kultúrny život v meste Pezinok“. Zákon však porušujú aj tým, že stretnutie žiadajú do 23.00 hod., pričom platné VZN jasne hovorí, že primátor, ani nikto iný nemá kompetenciu povoľovať takýto druh podujatia po 22.00 hod. a podobná činnosť je v zmysle platných zákonov považovaná za rušenie nočného pokoja a práva na odpočinok.

Ukážka dokumentu (kliknutím otvoríte vo formáte PDF)