Cintorínske služby

Správu cintorínov v Pezinku na Seneckej ulici, na Cajle a v Grinave vykonáva firmaZáhradné štúdio, s.r.o. Bola vybraná verejným obstarávaním v r. 1997 a služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb.Cintorínske služby
Podmienky správy a prevádzky pezinských cintorínov v súčasnosti upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.

Správca v zmysle zmluvy zabezpečuje najmä nasledovné činnosti, ktorých výsledkom je požadovaná úroveň starostlivosti o zeleň a technickú vybavenosť:
 • prevádzkuje jednotlivé domy smútku a ich zariadenia
 • vedie a udržuje evidenciu hrobov a prenájom voľných hrobových miest
 • stará sa o čistotu cintorínov, pripravuje odpad na vývoz
 • zamyká a odomyká brány na cintorínoch
 • prevádzkuje a udržuje ozvučenie domov smútku na cintorínoch
 • zabezpečuje bežnú údržbu zelene a zariadení, robí kosenie a hrabanie lístia
 • robí zimnú údržbu komunikácií, likvidáciu hrobov, stará sa hroby významných osobností a otvára a zatvára cintoríny

V meste Pezinok sú zriadené tieto pohrebiská:
 • CINTORÍN PEZINOK, Senecká ulica
 • CINTORÍN CAJLA, Cajlanská ulica
 • CINTORÍN GRINAVA, Cintorínska ulica

Pohrebiská sú prístupné verejnosti:
 • v letnom období (1. apríl – 30. september) v čase 6.00 - 21.00 hod.,
 • v zimnom období (1. október – 30. marec) v čase 7.00 - 18.00 hod.,
 • v období od 28. októbra do 8. novembra a v období Vianočných sviatkov (24. - 26. december) v čase 7.00 - 21.00 hod.