Prenájom a predaj majetku mesta Pezinok


 • Mestský podnik služieb, p.o. ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory:
  1. V objekte krytej plavárne na Komenského ul. č. 43 v Pezinku o výmere podlahovej plochy 45,54 m2 (vstupná miestnosť + hlavná miestnosť) vhodné na prevádzkovnie kozmetiky, manikúry a pod.
    
  2. V zrekonštruovanej časti budovy futbalového štadióna na Komenského ul. č. 30 v Pezinku sú na poschodí na prenájom štyri miestnosti o výmere podlahovej plochy 12 m2, 13,4 m2,  12,6 m2, 7 m2, vhodné na administratívne účely; prislúcha k nim spoločné sociálne  zariadenie na chodbe.

  Nájomné je vo výške 50 € / m2 / rok s DPH + zálohy na prevádzkové náklady.
  Možnosť obhliadky v pracovných dňoch, info na tel. čísle 0917 273 711.