Prenájom a predaj majetku mesta Pezinok


  • Športová hala VTC na Komenského 3
    voľné hodiny v stredu, štrvtok a sobotu: 20.00 - 22.00 h.
    Cena: 20 € na hodinu.
    Kontakt: Zuzana Maxiánová, tel.: 0905 589 229