Štatút a rokovací poriadok stálych komisií pri MsZ

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK STÁLYCH KOMISIÍ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V PEZINKU

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu