Všetko o novom koronavíruse

Ilustračný obrázok

Vážení obyvatelia a občania žijúci alebo zdržujúci sa na území nášho mesta Pezinok,

vedenie mesta aktívne sleduje aktuálny vývoj a informácie o novom koronavíruse a ochorení COVID-19 a ešte pred potvrdením prvých prípadov ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky prijalo väčšinu opatrení smerujúcich k prevencii šírenia nákazy novým koronavírusom.

Máme pochopenie pre obavy obyvateľov v súvislosti s výskytom doteraz neznámeho koronavírusu aj vzhľadom na množstvo informácií, ktoré sa o ňom denne objavujú v médiách. Avšak považujeme za rovnako dôležité, aby sme sa všetci správali adekvátne k aktuálnej situácii, nepodliehali predčasnej panike a boli zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči ľuďom v našom okolí.

Na zabezpečenie komplexnej informovanosti obyvateľov Pezinka i občanov zdržujúcich sa na území nášho mesta sme pripravili túto špeciálnu sekciu, v ktorej nájdu priebežne aktualizované informácie o:

 • príznakoch a prevencii šírenia nového koronavírusu,aktuálnej situácii na území mesta Pezinok,
 • opatreniach mesta na zabezpečenie fungovania kľúčových služieb a infraštruktúry v meste,
 • opatreniach mesta na ochranu seniorov pred nákazou novým koronavírusom, keďže ide o najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19,
 • opatreniach mesta smerom k školským zariadeniam,
 • koordinácii mesta s Bratislavským samosprávnym krajom, Ústredným krízovým štábom, Ministerstvom zdravotníctva, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími zodpovednými štátnymi orgánmi.


Aktuality o koronavíruse prináša aj Bratislavský samosprávny kraj
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zriadil na svojej webovej stránke špeciálnu sekciu venovanú novému koronavírusu. Obyvatelia kraja tu nájdu informácie o aktuálnej situácii v rámci BSK, preventívne opatrenia a usmernenia jednotlivých štátnych orgánov i samotného úradu BSK.
 

Základné odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR

 • Osoby, ktoré navštívili oblasti s potvrdeným výskytom nového koronavírusu a majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky – nie osobne – kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.
   
 • Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť občanom Slovenskej republiky cesty do krajín, resp. oblastí, kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.


Všetky ďalšie informácie o preventívnych opatreniach na ochranu obyvateľstva nájdete v nasledujúcom článku: Preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19.


Dôležité kontakty
Pre verejnosť sú k dispozícii infolinky a emailové kontakty s nepretržitou prevádzkou, prostredníctvom ktorých poskytujú epidemiológovia aktuálne informácie aj odpovede na rôzne otázky občanov súvisiace s novým koronavírusom:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  infolinka: 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  tel. č.: 0917 426 075
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
  infolinka: 0800 221 234