Preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19

V tomto článku sú zosumarizované základné informácie Úradu verejného zdravotníctva SR o novom koronavíruse:

 • Čo je koronavírus a ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus vyvoláva
 • Aké sú príznaky ochorenia COVID-19
 • Ktoré skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené novým koronavírusom
 • Aké sú základné preventívne opatrenia ochrany pred koronavírusom
 • Ako majú postupovať ľudia, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
 • Ktoré dôležité kontakty môžu obyvatelia na informovanie o novom koronavíruse využiť
 • Kde nájdu obyvatelia ďalšie dôležité informácie Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace s novým koronavírusom

 

Čo je koronavírus
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Jeho výskyt potvrdili i niektoré štáty Európskej únie
Ide o skupinu vírusov, ktoré spôsobujú choroby u cicavcov vrátane ľudí a vtákov. Prvýkrát boli objavené v 60-tych rokoch minulého storočia. Vírusy tohto druhu nie sú samy osebe smrtiace. Niekedy tiež vedú k gastrointestinálnym poruchám a najmä k hnačkám. Koronavírusy, ktoré sú RNA vírusmi, sú však mimoriadne prispôsobivé a geneticky rozmanité. Inými slovami, môžu byť geneticky od seba veľmi odlišné.
Zatiaľ čo niektoré koronavírusy môžu spôsobovať nachladnutie, iné sa môžu vyvinúť do závažnejších chorôb. Môžu viesť k ťažkostiam s dýchaním, zápalu pľúc alebo dokonca až k smrti.

Aké sú príznaky ochorenia
Príznakmi ochorenia sú:

 • Teplota nad 38 °C
 • Kašeľ
 • Bolesť svalov
 • Bolesť hlavy
 • Bolesť kĺbov
 • Sťažené dýchanie
 • Únava


Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.


Kto je rizikovou skupinou
Riziko závažnejšieho priebehu ochorenia sa udáva u ľudí:

 • starších ľudí
 • s chronickými ochoreniami srdca a pľúc (astma, CHOCHP, chronické bronchitídy)
 • s cukrovkou
 • s oslabenou imunitou


Najväčšou a najzávažnejšou komplikáciou je zlyhanie dýchania pre vírusový zápal pľúc. Pridružiť sa môže zlyhanie funkcie obličiek a viacerých orgánov s následným úmrtím. Na mieru rizika infikovania sa vírusom má vplyv i momentálny stav a kondícia organizmu, ale i iné nedávne a predošlé či práve prebiehajúce ochorenie.
Riziko platí aj pre osoby, ktoré cestujú do alebo z oblastí s výskytom nákazy, či sú v kontakte s ľuďmi, ktorí z uvedených oblastí docestovali.


Ako sa chrániť pred koronavírusom
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča verejnosti dodržiavať najmä nasledujúce preventívne opatrenia:

 • Dôkladne si umývať ruky mydlom a vodou, prípadne použiť dezinfekčný prostriedok.
 • Nedotýkať sa očí, nosa a úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky  (dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter).
 • Ak ste chorý, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu, ktorý následne rozhodne o ďalšom postupe.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.


Návod pre dôkladné umývanie rúk.
Ako si správne umývať ruky (inštruktážne video)


Odporúčania pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
Pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča:

 • Kontrolovať svoj zdravotný stav počas inkubačnej doby (14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti).
 • V prípade klinických príznakov počas 14 dní od návratu zo zasiahnutej oblasti (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov) kontaktovať telefonicky svojho lekára, úrad verejného zdravotníctva alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať o cestovateľskej anamnéze (ak lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle takéhoto pacienta na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby).
 • Na základe vlastného rozhodnutia zostať v domácej izolácii počas 14 dní od návratu zo zasiahnutej oblasti aj vtedy, ak u vás nevyskytujú príznaky, ale aj napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom.
 • Dbať na dôkladnú hygienu rúk a zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti. Kašľať a kýchať do papierových vreckoviek a následne ich zahodiť do koša. Ak je to možné, obmedziť návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.


Aktuálny zoznam postihnutých oblastí
Geografické znázornenie postihnutých oblastí


Dôležité kontakty
Pre verejnosť sú k dispozícii infolinky a emailové kontakty s nepretržitou prevádzkou, prostredníctvom ktorých poskytujú epidemiológovia aktuálne informácie aj odpovede na rôzne otázky občanov súvisiace s novým koronavírusom:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  infolinka: 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  tel. č.: 0917 426 075
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
  infolinka: 0800 221 234
   


Ďalšie dôležité informácie


Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky