Ako sa chrániť pred koronavírusom

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča verejnosti dodržiavať najmä nasledujúce preventívne opatrenia:

 • Dôkladne si umývať ruky mydlom a vodou, prípadne použiť dezinfekčný prostriedok.
 • Nedotýkať sa očí, nosa a úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou. Po použití ju vyhodiť do odpadkového, ideálne uzavretého, koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky  (dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter).
 • Ak ste chorý, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu, ktorý následne rozhodne o ďalšom postupe.
 • Obmedziť návštevy priestorov s väčším počtom ľudí po dobu 14 dní aj v prípade, ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí a ste bez akútnych respiračných príznakov.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.


Návod pre dôkladné umývanie rúk
Ako si správne umývať ruky (inštruktážne video)

 

Dôležité kontakty
Pre verejnosť sú k dispozícii infolinky a emailové kontakty s nepretržitou prevádzkou, prostredníctvom ktorých poskytujú epidemiológovia aktuálne informácie aj odpovede na rôzne otázky občanov súvisiace s novým koronavírusom:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  infolinka: 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  tel. č.: 0917 426 075
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
  infolinka: 0800 221 234


Kompletné informácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o preventívnych opatreniach na ochranu obyvateľstva nájdete v nasledujúcom článku: Preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19.