Dôležité kontakty

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť infolinky a emailové kontakty s nepretržitou prevádzkou, prostredníctvom ktorých poskytujú epidemiológovia aktuálne informácie aj odpovede na rôzne otázky občanov súvisiace s novým koronavírusom:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
    infolinka: 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
    tel. č.: 0917 426 075
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
    infolinka: 0800 221 234


Kompletné informácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o preventívnych opatreniach na ochranu obyvateľstva nájdete v nasledujúcom článku: Preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19.