Pripravme sa spoločne na triedenie kuchynského odpadu

Od 1. januára 2021 vstúpila do platnosti nová povinnosť – zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  ktorú samosprávam a obciam ukladá zákon o odpadoch.  

Potraviny po záruke, šupky z ovocia či zeleniny a ďalšie zvyšky jedál tvoria 40 – 60 % komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke. Tam sa hromadí, spôsobuje produkciu skleníkových plynov, a tým znečisťuje životné prostredie. Navyše skládkovanie odpadu zvyšuje obciam a samosprávam náklady.  Správnym triedením biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jeho následným spracovaním ušetríme finančné prostriedky a zároveň dáme bioodpadu druhú šancu v podobe premeny na elektrickú energiu alebo biopalivo. 

Nové nádoby v domácnostiach i v meste

Nový zber si vyžaduje nové nádoby. Mesto v spolupráci s Environmentálnym fondom zakúpilo do  každej domácnosti 10-litrový kompostovací kôš s poklopom a jedno balenie biologicky rozložiteľných vreciek v počte 25 ks. Na sídliskách aj medzi rodinnými domami budú rozmiestnené 240-litrové nádoby hnedej farby. „Zber bude vykonávať firma Petmas, spol. s. r. o. jedenkrát týždenne. Odpad sa bude voziť do bioplynovej stanice v Budči, kde sa zhodnotí do podoby elektrickej energie, tepla a digestátu,“ povedala vedúca referátu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy Oľga Moťovská a dodala, že skutočný začiatok zberu môže byť posunutý. „Dôvodom posunu je distribúcia nových nádob do domácností a dodanie nádob na kontajnerové stojiská. Problémy s včasným zabezpečením všetkých potrebných náležitostí avizovali viaceré obce a mestá. I preto bude podľa informácií Ministerstva životného prostredia SR prvý polrok akýmsi nábehovým, monitorovacím obdobím.“

 

Čo patrí a čo nepatrí do nádob na kuchynský odpad ?

Áno :

 • Zvyšky ovocia, zeleniny a šupky z ich čistenia
 • Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky
 • Vajcia a vaječné škrupiny
 • Starý chlieb a pečivo
 • Zvyšky jedál
 • Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky a iné)
 • Mäso, ryby, kosti
 • Mliečne výrobky
 • Potraviny po záruke


Potraviny môžu byť v nevyhnutnom prípade aj s obalom.

 

Nie :

 • Triedené zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, kovy, textil, kartóny a iné)
 • Nebezpečné odpady
 • Cigaretové ohorky
 • Použité oleje a tuky z domácnosti (vkladá sa od nádob na to určených)

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov z rodinných domov mesto zabezpečuje od roku 1993. Pre jedlé oleje a tuky z domácností je určená žltá plastová nádoba umiestnená na Myslenickej ulici alebo hnedá plastová nádoba na sídlisku Sever, Muškát, Juh a Starý dvor. Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov, tzv. „zelený odpad“, patria do hnedej plastovej nádoby, ktoré naďalej ostanú v každej domácnosti v rodinnom dome.