Zber kuchynského odpadu si vyžaduje nové nádoby

Na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zakúpilo mesto do každej domácnosti 10-litrový kompostovací kôš s poklopom, ktorý spĺňa základné požiadavky na hygienický, pohodlný a efektívny zber. Distribúcia nádob sa začala 16. februára.

 

Mesto zavádza triedenie ďalšej zložky komunálneho odpadu – biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Pre komfortnejší zber pripravilo pre každú domácnosť štartovací balíček, ktorý pozostáva z 10 l plastového košíka, rolky (25 ks) biologicky rozložiteľných vreciek a propagačného letáku s informáciami ako triediť tento druh odpadu. Rozvoz košov do rodinných domov realizuje Mestský podnik služieb. Distribúciu do bytových domov zabezpečuje mesto v spolupráci so správcami bytových domov.

 

Mesto Pezinok vybralo na triedenie kuchynského odpadu košíky na základe skúseností z krajín, kde sa zber kuchynského odpadu realizuje už niekoľko rokov. Rozhodujúcimi boli nasledovné  dôvody:

  • prevetrávané košíky umožnia, aby sa vlhkosť , ktorá je súčasťou bioodpadu, prirodzene odparovala
  • prirodzeným vysušovaním odpadu sa znižuje jeho hmotnosť, zároveň sa eliminujú podmienky pre vznik hnilobných procesov
  • čistý zber bez nutnosti umývania košíka zabezpečujú biologicky rozložiteľné vrecká
  • domácnosť bez vínnych mušiek či zápachu z hnilobných procesov kuchynského odpadu

 

Rozdiel medzi vedierkom a košíkom na zber kuchynského odpadu vysvetľuje 7-dňový test, ktorý pripravila spoločnosť JRK: https://www.youtube.com/watch?v=5hwi6X_Bea8&feature=youtu.be