Symptómy ochorenia COVID-19

Najčastejšie symptómy:

 • horúčka
 • suchý kašeľ
 • únava
 • strata čuchu alebo chuti,


Menej časté symptómy:

 • upchatý nos
 • začervenenie očí resp. zápal spojoviek,
 • bolesť hrdla,
 • bolesť hlavy,
 • bolesti svalovo alebo kĺbov,
 • vyrážka,
 • nevoľnosť a vracanie,
 • hnačka,
 • zimnica alebo závraty.


Vážne symptómy:

 • Dýchavičnosť
 • Nechutenstvo
 • zmätenosť
 • pretrvávajúca bolesť alebo tlak na hrudníku
 • vysoká horúčka (nad 38 °C)


Ak sa u vás prejavia akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, nechoďte do práce a nenavštevujte verejné miesta. Choré deti nemajú byť v kolektíve ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. Izolujte sa od ostatných.

Pri kašli si zakrývajte ústa a nos jednorazovou papierovou vreckovkou a nie dlaňou, pričom použitú vreckovku následne zahoďte do koša.

Nechoďte za svojim ošetrujúcim lekárom osobne bez ohlásenia. Vopred ho telefonicky kontaktujte a informujte ho o svojom zdravotnom stave, vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. Váš ošetrujúci lekár určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. Riaďte sa jeho pokynmi, pretože klinický stav ochorenia sa bez liečby a dohľadu lekára môže skomplikovať.

Ak máte potvrdený nový koronavírus a nemáte vážne zdravotné ťažkosti, postačí domáca liečba – antipyretiká v prípade vysokých teplôt, dostatok spánku, tekutín a vitamínov, ako aj pokoj na lôžku a dôsledná karanténa.

Na tiesňovú linku 155 volajte v prípade kolapsového stavu, problémov s dýchaním, napríklad, keď sa neviete poriadne nadýchnuť, prípadne neviete dokončiť vetu, pretože sa zadýchavate. Operátora pravdivo informujte, že máte alebo môžete mať COVID-19.

Zdroj: https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/1351575148524967/