Materské školy

Na území mesta Pezinok je v súčasnosti 6 materských škôl a 1 základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; všetky budovy, v ktorých sú umiestnené, sú majetkom mesta.
V meste sa nachádzajú aj súkromná materská škola a súkromné detské opatrovateľské centrá.


Materské školy v Pezinku: (kontaky na riaditeľa MŠ)
tel.: 033/6901 910, e-mail: msbystrickapk@centrum.sk
tel.: 0915 712 310, e-mail: mspeknika@azet.sk
tel.: 0905 444 814, e-mail: mssvatoplukova@azet.sk
tel.: 0917 601 770, e-mail: skolka_vajanskeho@outlook.sk
tel.: 0908 410 305, e-mail: maja.nogova@centrum.sk
tel.: 0907 939 235, e-mail: mszahradna@gmail.com
  • ZŠ s MŠ Orešie č. 3
    s elokovaným pracoviskom Orešie 34
tel.: 033/642 26 30, e-mail: msgrinava@gmail.com
 
 
Dokumenty:


Súkromné materské školy a detské opatrovateľské centrá:
tel.: 0911 120 499, e-mail: office@preschool.sk
tel.: 0915 953 874 , e-mail: info@severacik.sk
tel.: 0903 781 073, e-mail: jadranka.harmancek@gmail.com
tel.: 0908 195 284, e-mail: simkova@jaslekamarat.sk
tel.: 0901 710 751, e-mail: margaretka@margaretka-pk.sk
tel.: 0907 830 853, e-mail: marko.lenka@gmail.com
tel.: 0915 812 351, e-mail: info@mudrehlavicky.sk
tel.: 0903 956 380, e-mail: info@dcmimiamonty.sk
tel.: 0911 481 324, e-mail: info@zahradka-skolka.sk
tel.: 0911 811 372, e-mail: cmskolka@gmail.com