Základné školy


Základné školy v Pezinku:
 033/641 22 53
 033/640 37 68
 033/640 47 29
  • Základná škola s materskou školou, Orešie 3
 033/642 22 49

 033/642 39 73
 033/641 22 56
 

Dokumenty: