VZN č. 7/2020

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku