VZN č. 07/2013 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu