VZN č. 09/2017

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok