VZN č. 15/2017

ktorým sa mení VZN č. 1/2017 (Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku)


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu