VZN č. 17/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu