VZN č. 2/2019

o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu