Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 06. 10. 2022
•  Výzva - celoplošnú jesennú deratizáciu
•  Stavebné povolenie - Business park, ul. Viničiarska cesta
•  Informácia o začatí správneho konania
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Výsledok vybavenia Petície za posilnenie autobusových spojov
•  Povolenie na odstránenie stavby
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
•  Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
•  Oznámenie - o podanom odvolaní proti rozhodnutiu stavebným úradom
•  Výberové konanie - Referent metodiky prenesených kompetencií na oddelení školstva
•  Oznámenie - O Výkone štátneho stavebhného dohľadu

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4083 oznamov:

•  Návrh VZN X/2022 o organizácií miestneho referenda 20. 09. 2022 - 01. 10. 2022
•  Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti 14. 09. 2022 - 29. 09. 2022
•  Rozhodnutie o umiestnení - obnova lávky cez potok Saulak 14. 09. 2022 - 29. 09. 2022
•  Oznámenie - Medzinárodné hodnotenie kompetencii dospelých 14. 09. 2022 - 29. 09. 2022
•  Stavebné povolenie - Modernizácia športovej infraštruktúry ZŠ Fándlyho v Pezinku 09. 09. 2022 - 24. 09. 2022
•  Oznámenie - Optimalizácia výrobného procesu linky na výroby alternatívnych palív 09. 09. 2022 - 24. 09. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 09. 2022 09. 09. 2022 - 13. 09. 2022
•  Výberové konanie - Brigáda počas Vinobrania 07. 09. 2022 - 18. 09. 2022
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 07. 09. 2022 06. 09. 2022 - 07. 09. 2022
•  Oznámenie - Výmena výťahu, Mierova ulica Pezinok 05. 09. 2022 - 20. 09. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín 1 kus 02. 09. 2022 - 17. 09. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín 2 kusy 02. 09. 2022 - 17. 09. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 08. 09. 2022 31. 08. 2022 - 08. 09. 2022
•  Oznámenie - O začatí stavebného konania rodinného domu 26. 08. 2022 - 10. 09. 2022
•  Výberové konanie - Šéfredaktor mesačných novín Pezinčan 24. 08. 2022 - 21. 09. 2022
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia služieb občanom 24. 08. 2022 - 24. 09. 2022
•  Oznámenie - O začatí kolaudačného konania bvytového domu Suvorovova 23. 08. 2022 - 07. 09. 2022
•  Kolaudačné rozhodnutie - Montáž výťahov a výťahových šácht 23. 08. 2022 - 07. 09. 2022
•  Oznámenie - Stavebné povolenie obnova bytového domu 23. 08. 2022 - 07. 09. 2022
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky 23. 08. 2022 - 07. 09. 2022
« Späť 1 2 3 4 5 ... 205 Ďalej »