Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zverejnenie zmeny integrovaného povolenia - ecorec Slovensko, s.r.o.
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks drevín
•  Kolaudačné rozhodnutie - SKALA TOPINVEST, spol. s r. o.
•  Oznámenie - Zisťovanie EU SILC
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku
•  Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti
•  Výberové konanie - Vedúci finančného oddelenia
•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu
•  Výberové konanie - metodik školského úradu
•  Výberové konanie - Referent právnik

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3815 oznamov:

•  Oznámenie o zmene - optimalizácia procesu linky na výrobu alternatívnych palív 12. 01. 2022 - 27. 01. 2022
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov cirkevnej MŠ 12. 01. 2022 - 27. 01. 2022
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - na dieťa, žiaka, poslucháča 12. 01. 2022 - 27. 01. 2022
•  Rozhodnutie - Chata na individuálnu rekreáciu - Lupus & Co s.r.o. 03. 01. 2022 - 18. 01. 2022
•  Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov (ZSE) 31. 12. 2021 - 15. 01. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 31. 12. 2021 - 15. 01. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 31. 12. 2021 - 15. 01. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 31. 12. 2021 - 15. 01. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v Bratislave 28. 12. 2021 - 12. 01. 2022
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2 27. 12. 2021 - 11. 01. 2022
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Sárközi Attila 27. 12. 2021 - 11. 01. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Metrologické stredisko 27. 12. 2021 - 11. 01. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 12. 2021 (pokračovanie z 15. 12. 2021) 23. 12. 2021 - 28. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 22. 12. 2021 - 06. 01. 2022
•  Oznámenie - Oprava zjavnej chyby v písaní VZN č. 11/2021 22. 12. 2021 - 06. 01. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom na Kukučínovej 12 20. 12. 2021 - 04. 01. 2022
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Kompostáreň Pezinok 20. 12. 2021 - 04. 01. 2022
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II, vonkajšie osvetlenie 17. 12. 2021 - 01. 01. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021 16. 12. 2021 - 31. 12. 2021
•  Oznámenie - Výmena výťahov v BD, L. Novomeského 50, 52 a 54 14. 12. 2021 - 29. 12. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 191 Ďalej »