Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Rozhodnutie - Kaufland Pezinok - parkovisko, verejný chodník
•  Rozhodnutie - Kaufland Pezinok - oplotenie, rozvody NN, osvetlenei
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_PK_02_04 - Vinosady, Viničné, Slovenský Grob
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 30
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Silvánovej 3
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 5357/86, Pezinok
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 5357/81, Pezinok
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 2002/126, Pezinok
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 531, Pezinok
•  Správne konanie na výrub stromov
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3646 oznamov:

•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Suvorovova 43-44 08. 07. 2021 - 23. 07. 2021
•  Štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021 07. 07. 2021 - 22. 07. 2021
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu, Obrancov mieru 07. 07. 2021 - 22. 07. 2021
•  Výzva na doplnenie návrhu - Kompostáreň Pezinok 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Vinkova s. r. o. 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátova 1 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Mesto hľadá opatrovateľov do domácností 01. 07. 2021 - 16. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Výmena osobných výťahov na L. Novomeského 9-15 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Montáž výťahov a výťahových šácht, Suvorovova 41-42 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Rozhodnutie - SO-08.1 NN rozvody pre SR1, SR2, SR3, Šenkvická cesta 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Oznámenie - Výmena osobného výťahu, 1. mája 1747/6 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália - bytový dom 4, 5 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Žiadosť - Obytná zóna Sever III - Rozália - bytový dom 4, 5 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions 22. 06. 2021 - 07. 07. 2021
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 183 Ďalej »