Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 1. 12. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, Novomeského 22-24
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Novomeského 22-26
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
•  Dočasné premiestnenie zastávok Slovak Lines
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - P.K.S., s. r. o.
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (2)
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (1)
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 4 ks stromov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3411 oznamov:

•  Dočasné premiestnenie zastávok Slovak Lines 20. 11. 2020 - 23. 11. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 11. 2020 19. 11. 2020 - 26. 11. 2020
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines 16. 11. 2020 - 27. 11. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 11. 2020 14. 11. 2020 - 18. 11. 2020
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia notúrnej infraštruktúry v OS Pezinok, Glejovka 11. 11. 2020 - 26. 11. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 11. 11. 2020 - 26. 11. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 10. 11. 2020 - 25. 11. 2020
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10. 11. 2020 - 25. 11. 2020
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 10. 11. 2020 - 25. 11. 2020
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines 09. 11. 2020 - 16. 11. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 06. 11. 2020 - 21. 11. 2020
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska ulica v Pezinku 05. 11. 2020 - 20. 11. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Záhradná 17 04. 11. 2020 - 19. 11. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (SO 10) 04. 11. 2020 - 19. 11. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (SO 11) 04. 11. 2020 - 19. 11. 2020
•  Oznámenie o oprave chyby v uznesení MsZ č. 1-90/2020 04. 11. 2020 - 19. 11. 2020
•  Oznámenie - Uzávierka cesty II/502 - Rača - Svätý Jur 30. 10. 2020 - 14. 11. 2020
•  Slovak Lines - Obchádzka z dôvodu uzávierky cesty II/502 29. 10. 2020 - 31. 10. 2020
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines 28. 10. 2020 - 08. 11. 2020
•  Výberové konanie - Sociálny terapeut 27. 10. 2020 - 11. 11. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 171 Ďalej »