Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 17. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent komunikácie a protokolu
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_PK_Pezinok 6
•  Stavebné povolenie bytu na 1. mája 45
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Stavebné povolenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3019 oznamov:

•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania 11. 09. 2019 - 15. 09. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Mestské lesy Pezinok na obdobie 2019-2028 28. 08. 2019 - 12. 09. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - WIC Europe s. r. o. 28. 08. 2019 - 12. 09. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - VSG s. r. o. 28. 08. 2019 - 12. 09. 2019
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9 27. 08. 2019 - 11. 09. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v Báhoni 21. 08. 2019 - 05. 09. 2019
•  Upovedomenie o odvolaní: Rodinný dom na Moyzesovej 6 21. 08. 2019 - 05. 09. 2019
•  Oznámenie - Rozdelenie bytu na dve bytové jednotky na Šancovej 8 20. 08. 2019 - 04. 09. 2019
•  Oznámenie - Odstránenie časti stavby na Holubyho 25 20. 08. 2019 - 04. 09. 2019
•  Záznam o prešetrení petície - Parkovanie na ul. Za hradbami 15. 08. 2019 - 30. 08. 2019
•  Záznam o prešetrení petície - Zjednosmernenie Slnečnej ulice 15. 08. 2019 - 30. 08. 2019
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 14. 08. 2019 - 29. 08. 2019
•  SIŽP - Zverejnenie: Výroba farmaceutických surovín a liečiv 14. 08. 2019 - 29. 08. 2019
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Záhradnej ulici 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Rozhodnutie - Zmena strechy na pochôdznu terasu na Holubyho 16 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 2-6 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 05. 08. 2019 - 16. 08. 2019
•  Oznámenie - Oportný a vytyčovací bod vedenia komunikačnej siete PKLIM 26. 07. 2019 - 10. 08. 2019
•  Stavebné povolenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 26. 07. 2019 - 10. 08. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 151 Ďalej »