Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 02. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na ul. Žarnovických
•  Výberové konanie - Referent miestnych daní
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (žiadosť)
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
•  Zámer prenechať majetok do nájmu
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2019 - 3/2019
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy v bytovom dome na Suvorovovej 47, 48
•  Upovedomenie o odvolaní: Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu na Rulandskej 4
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Oznámenie SPP o vstupe na pozemky
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2822 oznamov:

•  Oznámenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 30. 01. 2019 - 14. 02. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu na Svätoplukovej 5 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Polyfunkčný dom na Moyzesovej 2/B - zrušenie EPS 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (žiadosť) 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Bytový dom na Muškátovej ul. (komunikácie) 21. 01. 2019 - 05. 02. 2019
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Gorkého 18 21. 01. 2019 - 05. 02. 2019
•  Upovedomenie o odvolaní: Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 17. 01. 2019 - 01. 02. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Silvánovej ulici 16. 01. 2019 - 16. 01. 2019
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 14. 01. 2019 - 29. 01. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Suvorovovej ulici 14. 01. 2019 - 14. 01. 2019
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500 11. 01. 2019 - 26. 01. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí 10. 01. 2019 - 31. 01. 2019
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 10. 01. 2019 - 25. 01. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 09. 01. 2019 - 24. 01. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Bratislavskej ulici 09. 01. 2019 - 09. 01. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Baníckej ulici 09. 01. 2019 - 09. 01. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália 08. 01. 2019 - 23. 01. 2019
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín 08. 01. 2019 - 23. 01. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 142 Ďalej »