Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Uzávierka cesty II/502 - Rača - Svätý Jur
•  Slovak Lines - Obchádzka z dôvodu uzávierky cesty II/502
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines
•  Výberové konanie - Sociálny terapeut
•  Kolaudačné rozhodnutie - Dodatočná montáž logií, Za hradbami 16-21
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov UO 00035 Pezinok - 2. stavebný celok
•  Rozhodnutie - Rozšírenie rozvodu VN a trafostanica, Viničnianska cesta
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Slovenský kynologický zväz
•  Oznam OR HaZZ - Vykurovacia sezóna
•  Oznámenie - Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat
•  Oznámenie občanom o povinnosti registrácie chovov ošípaných
•  Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 15. 10. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Fándlyho 11
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Materskej školy, Za hradbami 1
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3379 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 20. 10. 2020 16. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 14. 10. 2020 - 29. 10. 2020
•  Oznámenie - Retail Box Pezinok 14. 10. 2020 - 29. 10. 2020
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa 13. 10. 2020 - 28. 10. 2020
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka Sever II (1) 12. 10. 2020 - 27. 10. 2020
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka Sever II (2) 12. 10. 2020 - 27. 10. 2020
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka Sever II (3) 12. 10. 2020 - 27. 10. 2020
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (1) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (2) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (3) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (4) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (5) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (5) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO01-03) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO07) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka DSS / ZPS 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 06. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti / v ZOS 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 169 Ďalej »