Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Javorník
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019
•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Verejné prerokovanie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2952 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 06. 2019 13. 06. 2019 - 18. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Polyfunkčný dom na Tehelnej 1 07. 06. 2019 - 22. 06. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004 07. 06. 2019 - 22. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Autovrakovisko na Viničnianskej ceste 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Rozhodnutie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na ul. Za hradbami 16-21 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 04. 06. 2019 - 19. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzková budova na Šenkvickej ceste 04. 06. 2019 - 19. 06. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 24. 05. 2019 - 21. 06. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 05. 2019 24. 05. 2019 - 30. 05. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Odstránenie rodinného domu na Myslenickej 158 23. 05. 2019 - 07. 06. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - NN káblový rozvod na Šancovej ulici 23. 05. 2019 - 07. 06. 2019
•  Výberové konanie - Referent styku s verejnosťou 22. 05. 2019 - 14. 06. 2019
•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Bystrickej ulici 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Oznámenie OÚ - Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v OS Pezinok 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Štohla 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 21. 05. 2019 16. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie) 15. 05. 2019 - 30. 05. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 148 Ďalej »