Úradná tabuľa

Aktuálne výberové konania: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok
•  Výberové konanie - Referent overovania
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe

Staršie výberové konania:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 123 oznamov:

•  Výberové konanie - Referent účtovania 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 13. 11. 2019 - 10. 12. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 11. 2019 - 19. 11. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 23. 09. 2019 - 07. 10. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia 11. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent komunikácie a protokolu 09. 09. 2019 - 20. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 05. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 05. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 27. 08. 2019 - 20. 09. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 05. 08. 2019 - 16. 08. 2019
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb 24. 07. 2019 - 20. 08. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci kina 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 16. 07. 2019 - 16. 08. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského podniku služieb 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Referent právnik 09. 07. 2019 - 31. 08. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 21. 06. 2019 - 21. 07. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 24. 05. 2019 - 21. 06. 2019
•  Výberové konanie - Referent styku s verejnosťou 22. 05. 2019 - 14. 06. 2019
1 2 3 4 5 6 7