Úradná tabuľa

Aktuálne výberové konania: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania
•  Výberové konanie - Vedúci kancelárie primátora
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva

Staršie výberové konania:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 167 oznamov:

•  Výberové konanie - Referent právnik 16. 03. 2021 - 21. 03. 2021
•  Výberové konanie - Referent právnik 15. 02. 2021 - 28. 02. 2021
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 21. 01. 2021 - 05. 02. 2021
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva 11. 01. 2021 - 05. 02. 2021
•  Výberové konanie - Náčelník Mestskej polície Pezinok 22. 12. 2020 - 15. 01. 2021
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 19. 11. 2020 - 15. 12. 2020
•  Výberové konanie - Sociálny terapeut 27. 10. 2020 - 11. 11. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka DSS / ZPS 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Materskej školy, Za hradbami 1 06. 10. 2020 - 04. 11. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Fándlyho 11 06. 10. 2020 - 04. 11. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 06. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti / v ZOS 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
•  Výberové konanie - Referent právnik 11. 09. 2020 - 02. 10. 2020
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva 07. 09. 2020 - 18. 09. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 07. 09. 2020 - 25. 09. 2020
•  Výberové konanie - Referent právnik 10. 08. 2020 - 18. 08. 2020
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva 07. 08. 2020 - 20. 08. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ Súkromnej základnej školy Jolly Homeschool 05. 08. 2020 - 20. 08. 2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 04. 08. 2020 - 04. 09. 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9