Úradná tabuľa

Aktuálne výberové konania: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb
•  Výberové konanie - Referent právnik

Staršie výberové konania:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 111 oznamov:

•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 05. 08. 2019 - 16. 08. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci kina 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 16. 07. 2019 - 16. 08. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského podniku služieb 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 21. 06. 2019 - 21. 07. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 24. 05. 2019 - 21. 06. 2019
•  Výberové konanie - Referent styku s verejnosťou 22. 05. 2019 - 14. 06. 2019
•  Výberové konanie - Metodik školského úradu 10. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Bystrická 1 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, gen. Pekníka 2 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Svätoplukova 51 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Vajanského 16 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Záhradná 34 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Údržbár na Mestskom úrade 25. 04. 2019 - 10. 05. 2019
•  Výberové konanie - Referent právnik 15. 04. 2019 - 30. 04. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ ZŠ Komenského 3, Bernolákovo 03. 04. 2019 - 23. 04. 2019
•  Výberové konanie - Referent informačného systému 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent právnik 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
1 2 3 4 5 6