Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Zverejnené od 11. 02. 2020 do 26. 02. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 460,73 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu