Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 08. 2020

Zverejnené od 05. 08. 2020 do 13. 08. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam