Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 03. 09. 2020 do 18. 09. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,18 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu