Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Zverejnené od 10. 11. 2020 do 10. 12. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNAM

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 531,21 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu