Návrh VZN X/2021 o odpadoch

Zverejnené od 15. 02. 2021 do 02. 03. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 11,27 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu