Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 03. 2021

Zverejnené od 17. 03. 2021 do 25. 03. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam