Oznámenie - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Cyklotrasa Pezinok LImbach

Zverejnené od 30. 03. 2021 do 14. 04. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,14 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu