Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021

Zverejnené od 22. 04. 2021 do 29. 04. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam