Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 05. 2021

Zverejnené od 19. 05. 2021 do 27. 05. 2021 Zobrazené: