Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.

Zverejnené od 08. 06. 2021 do 23. 06. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,06 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu