Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021

Zverejnené od 16. 06. 2021 do 24. 06. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - prítomný
2. Ľubomír Čech - prítomný
3. Dipl. Ing. Milan Čech - prítomný
4. Mgr. Martin Dulaj - prítomný
5. Matej Farbula - prítomný
6. PhDr. Milan Grell - prítomný
7. Bc. Ľuboš Hidaši - prítomný
8. Ing. Jozef Chynoranský - prítomný
9. Peter Janeček - prítomný
10. Adam Kovačovský - neprítomný - ospravedlnený
11. JUDr. Roman Mács - prítomný
12. Mgr. Branislav Macháč - neprítomný - ospravedlnený
13. Bc. Marek Manák - prítomný
14. Mgr. Božena Mizerová - prítomná
15. Mgr. Richard Oravec - prítomný
16. Ing. Juraj Pátek - prítomný
17. MUDr. Marián Pátek, MPH - neprítomný - ospravedlnený
18. Ing. Pavol Rybár - prítomný
19. Mgr. Oliver Solga - neprítomný - ospravedlnený
20. Ing. Marián Šipoš - prítomný
21. Drahomír Šmahovský - prítomný
22. Mgr. Kvetoslava Štrbová - prítomná
23. Mgr. Ľubomír Uhlár - prítomný
24. Mgr. Mária Wagingerová - prítomná
25. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. - prítomná