Kolaudačné rozhodnutie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátova 1

Zverejnené od 06. 07. 2021 do 21. 07. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,01 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu