Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 08. 2021

Zverejnené od 16. 08. 2021 do 24. 08. 2021 Zobrazené: