Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 7. 10. 2021 (pokračovanie z 30. 09. 2021)

Zverejnené od 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Pokračovanie zasadnutia 7.10.2021 (pokračoavnie z 30.9.2021)

 


Zasadnutie MsZ 30.09.2021