Návrh VZN X/2021o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zverejnené od 26. 10. 2021 do 10. 11. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,01 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu