Zasadnutie Mestskej rady dňa 02. 11. 2021

Zverejnené od 29. 10. 2021 do 02. 11. 2021 Zobrazené: